Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy on jättänyt tänään hakemuksen kalastusvälineiden tuottajayhteisöstatuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle. Pirkanmaan ELY-keskuksen arvioidessa hakemusta se tarkastelee Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n kykyä täyttää tuottajayhteisöstatukselle asetetut kriteerit ja noudattaa tuottajavastuulainsäädäntöä. Mikäli hakemus hyväksytään, Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy saa oikeuden toimia tuottajavastuuyhteisönä myös kalastusvälineiden tuottajille eli valmistajille, maahantuojille ja etätuojille. Hakemusta on valmisteltu syksyn aikana tiiviissä yhteistyössä tuottajien kanssa. […]

en_GBEN