Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyi 13.3.2024 jätelain 102 § ja 103 §:ien nojalla Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n jätelain 142 §:ssä tarkoitettuun tuottajarekisteriin. Päätös koskee kertakäyttöisiä muovituotteisiin kuuluvia suodattimellisia tupakkatuotteita ja tupakansuodattimia, henkilökohtaiseen hygieniaan ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kosteuspyyhkeitä sekä kuluttajakäyttöön tarkoitettuja ilmapalloja. Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy merkitään tuottajarekisteriin tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi, jolloin tuottaja voi siirtää Suomen […]

en_GBEN