Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

12/04/2024

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy järjesti ensimmäistä kertaa kaikille kalastusvälinetuottajille tarkoitetun tuottajavastuuseminaarin 4.4.2024. Seminaarissa kerrottiin tulevasta tuottajavastuusta, joka astuu voimaan 1.1.2025. Tilaisuus oli tarkoitettu tuottajille, sidosryhmille ja asiasta muuten kiinnostuneille.

Seminaarin avaajana ja puheenjohtaja toimi tuottajayhteisön asiamies Pekka Tsupari. Seminaariin osallistui noin 50 henkilöä. Suurin osa oli etäyhteyden kautta.

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n hallituksen terveiset osallistujille esitti hallituksen puheenjohtaja Mikael von Rabenau. Puheenjohtaja toivotti kalastusvälinetuottajat tervetulleiksi mukaan tuottajayhteisön toimintaan. Von Rabenau totesi, että ”epätietoisuutta on luonnollisesti paljon, sillä asia on uusi. Yhdessä voimme kuitenkin rakentaa kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka ovat tuottajien intressissä.” Von Rabenau korosti lisäksi, että” kalastusvälinetuottajat vahvistavat tuottajayhteisön osaamista, asemaa ja verkostoja tuottajavastuuasioissa.”

Ylitarkastaja Henriikka Harinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoi kalastusvälinetuottajien tuottajavastuusta Suomen nykyisen lainsäädännön ja asetusten näkökulmasta. Harisen esitys oli erinomainen koonti siitä, miten SUP-direktiivin implementointi Suomen lainsäädäntöön on toteutettu.

Vasemmalta: Suvi Pasanen, Pekka Tsupari, Henriikka Harinen, Mikael von Rabenau ja Taneli Lumiaro

Hariselle esitettiin runsaasti kysymyksiä. Keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Yhteisesti todettiin, että tarvitaan paljon yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten tuottajavastuu määritellään yksittäisten tuotteiden tai osatuotteiden osalta. Lisäksi ulkomaantuonti herätti paljon keskustelua. Sovittiin, että kysymyksiä on hyvä lähettää/soittaa asiamiehelle. Asiamies käy niitä lävitse Harisen ja PIRELYn kanssa. Näin varmistetaan se, että tieto ja tulkinnat ovat mahdollisimman yhtenäisiä. Tulkinnoista tiedotetaan tuottajille.

Seminaarissa oli esillä myös direktiivin implementointiin kuuluvat standardit. Standardisoinnin asiantuntija Suvi Pasanen (YTL) kertoi alan standardeista ja niiden ajankohtaisesta tilanteesta. Suvin esittämät asiat olivat valtaosalle kuulijoista uusia ja tuntemattomia. Suvi totesi, että ”tervetuloa mukaan vaikuttamaan”.

Rinki Oy:n sopimusasiamies Taneli Lumiaro esitteli suunnitelmia, kuinka kalastusvälineiden erilliskeräys on tarkoitus järjestää. Tuottajayhteisö tulee lähtökohtaisesti ostamaan erilliskeräyksen toteutuksen RINKI Oy:ltä. Taneli totesi, että ”kyse on suunnitelmista, jotka ovat arvioitavina parhaillaan PIRELYssä.” Taneli kertoi, että ”syksyllä on tarkoitus toteuttaa pilotteja, jonka perusteella voidaan arvioida, kuinka paljon kerättävää tulee ja miten se olisi tarkoituksenmukaista järjestää asetuksessa olevien reunaehtojen puitteissa”.

Lisäksi seminaarin aiheina olivat tuottajayhteisön hallintouudistus ja tuottajien raportointi. Seminaarissa käytiin läpi myös tuottajavastuusta tulevia kustannuksia ja niiden muodostumista. Seminaarin yhteydessä perustettiin myös kalastusvälinejaosto.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari

Pirkanmaan ELY-keskuksen ohje SUP-roskien siivouskustannusvastuusta ja kuntien kustannusten ilmoittamisesta

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

en_GBEN