Raportoinnin myöhästymismaksu

Raportoinnin myöhästymismaksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti, jos se raportoi markkinoille saattamiensa tuotteiden tiedot myöhemmin kuin niistä on sovittu. Kulloinkin voimassa olevat raportoinnin myöhästymismaksut ja maksuehdot päättää tuottajayhteisön hallitus. Maksut ovat nähtävissä tuottajayhteisön www-sivuilla, kun niistä on päätetty. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero.

Rekisteröitymismaksu

Rekisteröintimaksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain hyväksymää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti liittyessään järjestelmään. Rekisteröintimaksu veloitetaan niiltä tuottajilta, jotka eivät ennestään ole voimassa olevan tuottajavastuun siirtosopimuksen osapuolia. Rekisteröintimaksu on tuottajayhteisön hallituksen päättämä maksu. Maksut ovat nähtävissä tuottajayhteisön www-sivuilla, kun niistä on päätetty. Rekisteröitymismaksu on kertaluonteinen maksu. Maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero.

SUP-maksu

SUP-maksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka SUP-tuotteita markkinoille saattava tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti. Tuottajan maksuosuus muodostuu tuottajan markkinoille tuomien SUP-tuotteiden määrän (EUR/tonni) perusteella täydeltä kalenterivuodelta (sopimuksen voimaantulohetkestä riippumatta). Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa
olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero. 

 

Miksi SUP-maksu maksetaan?

Jätelain mukaiset tuottajavastuun hoitamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan tuottajien maksamilla tuottajavastuumaksuilla.

1.1.2023 voimaan tullut jätelainsäädäntö tuo tuottajille lisävelvoitteita, jotka koskevat SUP-tuottajia.

Merkittävin kustannusvaikutus on sillä, että tuottajille siirtyy kustannusvastuu kuntien toteuttamista jätehuolto- ja siivoustoimista koskien SUP-tuotteita.

Tuottajien on lisäksi vastattava mm. kolmen vuoden välein toteutettavan roskaantumisselvityksen kustannuksista sekä roskaantumista ehkäisevän kuluttajavalistuksen toteutuksesta.

Nämä uusista vastuista johtuvat kustannukset katetaan tuottajilta laskutettavilla SUP-maksuilla.

Lisää otsikkotekstisi tähän

fiFI