Tietoa meistä

Toimintamme

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy on vuonna 2022 perustettu tuottajavastuuyhtiö, joka vastaa omalta osaltaan SUP-direktiivin toimeenpanosta Suomessa. Yhtiö on jäteasetuksen ja valtioneuvoston päätöksen mukainen tuottajayhteisö, joka hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet siihen rekisteröityneiden yhtiöiden puolesta.

Yrityksen toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Yhtiö ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai käy kauppaa SUP-tuotteilla. Yhtiön toiminta rahoitetaan tuottajavastuumaksuilla. Tuottajat eivät subventoi toisiaan, vaan kukin tuottaja maksaa vain oman osuutensa. Maksut perustuvat tuottajan markkinoille saattamiin volyymeihin.

Tuottajayhteisön tehtävät

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n tarkoitus, tehtävät ja vastuut perustuvat lainsäädäntöön. Lakiin perustuvana tarkoituksena on tuottajavastuun hoitaminen siihen liittyneiden tuottajien puolesta.

SUP-direktiivissä on kahdenlaista tuottajavastuuta

Perinteinen tuottajavastuu

Tuotteen valmistajat ja maahantuojat velvoitetaan järjestämään käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto ja vastaaman siitä aiheutuvista kustannuksista
→ kattaa: muovia sisältävät kalastusvälineet

Uusi siivouskustannusvastuu

Tuotteen valmistajat ja maahantuojat velvoitetaan maksamaan kunnille tuotteistaan aiheutuvan roskaantumisen ennaltaehkäisemisen sekä roskaantumisen siivoamisesta johtuvia kustannuksia → kattaa: muovia sisältävät kertakäyttöiset elintarvikepakkaukset, kosteuspyyhkeet ja ilmapallot, suodattimelliset tupakat ja tupakan suodattimet.

Tuottajayhteisö hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet seuraavalla tavalla:

  1. Tuottajayhteisö tekee kaikkien tuottajien kanssa jäsensopimukset, joilla tuottajat siirtävät tuottajavastuunsa tuottajayhteisölle.

      2. Tuottajayhteisö järjestää itse tai hankkii tarvittavilta osin ulkopuolisia palveluja markkinoilta yksityisiltä/julkisilta tahoilta.

      3. Tuottajayhteisö tekee tarvittavat sopimukset palvelujen tuottajien kanssa, huolehtii maksuista, toiminnan seurannasta ja tiedotuksesta.

      4. Tuottajayhteisö ylläpitää julkista jäsenrekisteriä, laskuttaa jäseniä tuottajayhteisön hallituksen päätösten mukaisesti sekä hoitaa kaikki tuottajavastuut jäsentensä puolesta.

      5. Tuottajayhteisö kerää yhteen markkinoille saatetut tiedot asetuksen mukaan (keräysmäärät, käsitellyt määrät, käsittelytavat) ja raportoi ne vuosittain viranomaiselle.

Lista tuottajayhteisön jäsenistä

YritysY-tunnusTuotteet
Ab Scandi Net Oy2221286-4Kalastusvälineet
Berner Oy0107011-5Kosteuspyyhkeet
Björkö Telnfabrik Ab0313332‐7Kalastusvälineet
British American Tobacco Denmark A/S 3176464-4Tupakkatuotteet
Catch With Care AB2734541-2Kalastusvälineet
Daiwa Sports Ltd, Suomen sivuliike2525715-2Kalastusvälineet
Dida Kalastustarvike Oy1509283-3Kalastusvälineet
Eumer Finland Oy2113834-0Kalastusvälineet
Finlandia-uistin Oy0145188-2Kalastusvälineet
Flyventures Oy3177163-3Kalastusvälineet
Google Commerce LimitedIE512080Kosteuspyyhkeet
Havanna Aitta Oy0591884-9Tupakkatuotteet
HK Varma Oy1723665-0Kalastusvälineet
Ilmapallokeskus Balloon Center Oy0860817-6Ilmapallot
Imperial Brands Finland Oy1508393-7Tupakkatuotteet
JAMA-Fishing Oy2749235-9Kalastusvälineet
Joe's Fishing Oy2695050-6Kalastusvälineet
Jula Finland Oy3237192-2Kalastusvälineet
Kalastuskolmio Oy0621473-9Kalastusvälineet
Kärkkäinen Oy0865108-6Kalastusvälineet
Kivikangas Oy0451038-2Kalastusvälineet
Korkiakosken Uistin Oy1906266-6Kalastusvälineet
Krakenia Oy2286557-4Kalastusvälineet
Kuusamon Uistin Oy0186320-3Kalastusvälineet
Lidl Suomi Ky1615779-0Kalastusvälineet
Manilla Oy2933137-2Kalastusvälineet
Mua-Tuote Oy1031083-8Kalastusvälineet
N.S.F. Nordic Sports Finland Oy0971017-2Kalastusvälineet
Nippon Verkko Oy0206035-7Kalastusvälineet
OPM International Oy2537412-1Kalastusvälineet
Oy Lindeman Ab0146867-6Kalastusvälineet
Oy Nerival Group Ab1593972-3Kalastusvälineet
Oy Valkoinen Risti - Vita Korset Ab0115672-8Kosteuspyyhkeet
Partyland Finland Oy3150294-3Ilmapallot
Philip Morris Finland Oy1884343-6Tupakkatuotteet
Puuilo Oyj2431081-2Kalastusvälineet
Rapala VMC North Europe Oy30895426-3Kalastusvälineet
Rapala VMC Online Oy30105236-3Kalastusvälineet
Ruoto Oy2517147‐1Kalastusvälineet
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta0116323-1Kalastusvälineet
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta0116323-1Ilmapallot
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta0116323-1Kosteuspyyhkeet
Suomen Uistin Oy2453431-4Kalastusvälineet
Taerosol Oy0284768-6Kosteuspyyhkeet
Tammer Brands Oy0153634-1Kalastusvälineet
Tiura-Uistin Ky0772133-7Kalastusvälineet
Tmi JIG, Just in Gross1926264-1Kalastusvälineet
Tukkunet Oy2425367-8Kalastusvälineet
Tuontirengas Oy2639509-8Kalastusvälineet
Vision Group Oy2537414-8Kalastusvälineet
Yhtiöt J.Ikonen Oy3334113‐5Kalastusvälineet

Liity jäseneksi

Tuottajavastuuvelvoite koskee kaikkia SUP-tuotteita markkinoille saattavia yrityksiä. Tällaisia yrityksiä ovat valmistajat, maahantuojat ja etäkaupan harjoittajat. 

SUP Tuottajayhteisön Uutiset

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari

Pirkanmaan ELY-keskuksen ohje SUP-roskien siivouskustannusvastuusta ja kuntien kustannusten ilmoittamisesta

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

fiFI