Tiedote kalastusvälinetuottajajaoston perustamisesta

Hallitukselle esitetään perustettavaksi kalastusvälinejaosto. Jaosto toimii hallituksen ja operatiivisen johdon valmistelevana ja neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Se edistää tuottajavastuun toteutumista ja hoitaa tuottajavastuuseen liittyviä tehtäviä siten, että Yhtiön kustannustehokkuus- ja kierrätystavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Jaoston tehtävänä on seurata aktiivisesti markkinoita ja lainsäädännön kehitystä, ja se voi tehdä aloitteita kehityshankkeista. Jaosto valitsee keskuudestaan jaoston puheenjohtajan. Tuottajayhteisön asiamies/toimitusjohtaja valmistelee […]

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaarissa 4. huhtikuuta tuotiin esille myös valmisteilla oleva kalastusvälineitä koskeva standardi. Standardia kirjoitetaan komission pyynnöstä, ja sen on tarkoitus toimia työkaluna SUP-direktiivin (Single-Use Products) implementoinnissa. Komissio on määritellyt tarkasti asiat, joita se haluaa standardissa käsiteltävän. Standardiin ei tule teknisiä vaatimuksia, vaan vaatimukset liittyvät kestävään kehitykseen ja kierrätykseen kaikissa muodoissaan. Tarkoitus on ensisijaisesti pienentää […]

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy järjesti ensimmäistä kertaa kaikille kalastusvälinetuottajille tarkoitetun tuottajavastuuseminaarin 4.4.2024. Seminaarissa kerrottiin tulevasta tuottajavastuusta, joka astuu voimaan 1.1.2025. Tilaisuus oli tarkoitettu tuottajille, sidosryhmille ja asiasta muuten kiinnostuneille. Seminaarin avaajana ja puheenjohtaja toimi tuottajayhteisön asiamies Pekka Tsupari. Seminaariin osallistui noin 50 henkilöä. Suurin osa oli etäyhteyden kautta. Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n hallituksen terveiset osallistujille esitti hallituksen […]

en_GBEN