Tiedote kalastusvälinetuottajajaoston perustamisesta

12/04/2024

Hallitukselle esitetään perustettavaksi kalastusvälinejaosto. Jaosto toimii hallituksen ja operatiivisen johdon valmistelevana ja neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Se edistää tuottajavastuun toteutumista ja hoitaa tuottajavastuuseen liittyviä tehtäviä siten, että Yhtiön kustannustehokkuus- ja kierrätystavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Jaoston tehtävänä on seurata aktiivisesti markkinoita ja lainsäädännön kehitystä, ja se voi tehdä aloitteita kehityshankkeista.

Jaosto valitsee keskuudestaan jaoston puheenjohtajan. Tuottajayhteisön asiamies/toimitusjohtaja valmistelee jaostossa käsiteltävät asiat yhdessä puheenjohtajan kanssa. Jaoston kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

Jaostot koostuvat puheenjohtajasta ja asiantuntijajäsenistä, jotka edustavat kattavasti toimialan tuottajia. Jaoston toimikausi on kalenterivuosi. Mikäli jaoston jäsen eroaa toimikauden aikana, jaosto voi esittää Yhtiön hallitukselle uuden jäsenen nimeämistä loppukaudeksi. Jaostojen jäsenien toimikausien määrää ei ole rajattu.

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaarin yhteydessä päätettiin esittää hallituksen kalastusvälinejaoston perustamisesta.

Kalastusvälinejaoston jäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä:
Boucht-Lindeman Helena, Lindeman Oy
Kattil Crister, Ab Skandi Net Oy
Korpua Kimmo, Kuusamon Uistin Oy
Leino Tuomo, Rapala VMC Oyj
Pokela Anna-Maria, Kivikangas Oy.

Vasemmalta Anna-Maria Pokela, Kimmo Korpua, Tuomo Leino ja Helena Boucht-Lindeman

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari

Pirkanmaan ELY-keskuksen ohje SUP-roskien siivouskustannusvastuusta ja kuntien kustannusten ilmoittamisesta

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

en_GBEN