Suomen SUP- Tuottajayhteisö Oy

Olemme vuonna 2022 perustettu tuottajavastuuyhtiö, joka vastaa ilmapallojen, kalastusvälineiden, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden SUP-direktiivin toimeenpanosta Suomessa. Yhtiö on hyväksytty tuottajarekisteriin ilmapallojen, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden osalta. Kalastusvälineiden osalta hakemus on vielä käsiteltävänä.

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy

Lainsäädäntöön perustuva vastuu

Olemme jäteasetuksen ja valtioneuvoston päätöksen mukainen tuottajayhteisö, joka hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet siihen rekisteröityneiden yhtiöiden puolesta.

Tietoa toiminnasta

Toimintamme on on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Yhtiö ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai käy kauppaa SUP-tuotteilla.

Yhtiön toiminta rahoitetaan tuottajavastuumaksuilla. Tuottajat eivät subventoi toisiaan, vaan kukin tuottaja maksaa vain oman osuutensa.

Maksut perustuvat tuottajan markkinoille saattamiin volyymeihin.

Rekisteröidy saadaksesi
uutiskirjeen

fiFI