Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

12/04/2024

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaarissa 4. huhtikuuta tuotiin esille myös valmisteilla oleva kalastusvälineitä koskeva standardi.

Standardia kirjoitetaan komission pyynnöstä, ja sen on tarkoitus toimia työkaluna SUP-direktiivin (Single-Use Products) implementoinnissa. Komissio on määritellyt tarkasti asiat, joita se haluaa standardissa käsiteltävän.

Standardiin ei tule teknisiä vaatimuksia, vaan vaatimukset liittyvät kestävään kehitykseen ja kierrätykseen kaikissa muodoissaan. Tarkoitus on ensisijaisesti pienentää syntyvän jätteen määrää korjaamalla tuotteita ja laittamalla ne uudelleen kiertoon. Tuotteet voidaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttää toiseen tarkoitukseen esim. purkamalla ne osiin ja hyödyntämällä materiaalit. Myös kemiallista kierrätystä voidaan käyttää.

Standardin otsikko on ”Kalastusvälineiden ja vesiviljelylaitteiden kierrätyksen suunnittelu”. Standardiin tulee kuusi osaa, joissa käsitellään seuraavia aiheita:

  1. Yleiset vaatimukset ja ohjeet
  2. Käyttöohjeet ja merkintä
  3. Tekniset vaatimukset
  4. Ympäristöä ja kierrätystä koskevat vaatimukset ja ohjeet
  5. Kierrätykseen perustuva liiketoimintamalli
  6. Välineiden ja komponenttien tuotetietojen digitointia koskevat vaatimukset ja ohjeet

Standardi on laadittu komission antamassa tiukassa aikataulussa, ja sen tulisi olla valmis joulukuussa 2024. Tämä aikataulu pitänee. Työ ei kuitenkaan lopu siihen, vaan työryhmä on jo päättänyt, että standardeja aletaan uusia välittömästi. Mm. kaavioita on selvennettävä ja päällekkäisyyksiä karsittava. Komissio edellyttää myös kalastusvälineisiin liittyvien termien määrittelyä, ja tuo työ on kesken.

Standardien kirjoittamiseen on mahdollista osallistua YTL:n alaisuudessa toimivassa työryhmässä. Jos standardointityö kiinnostaa, ota yhteyttä!

Lisätietoja: suvi.pasanen(at)ytl.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari

Pirkanmaan ELY-keskuksen ohje SUP-roskien siivouskustannusvastuusta ja kuntien kustannusten ilmoittamisesta

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

fiFI