Hallituksen päätös perittävistä maksuista

17/11/2023

Suomen SUP-Tuottajayhteisön hallitus päätti 17.11.2023 pidetyssä kokouksessa tuottajilta perittävistä maksuista. Maksuista päätettiin seuraavasti:

SUP-maksu
SUP-maksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka SUP-tuotteita markkinoille saattava tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti. Maksuun sisältyy tuottajayhteisön hallinnon kustannukset. Tuottajan maksuosuus muodostuu tuottajan markkinoille tuomien SUP-tuotteiden määrän (EUR/tonni/kpl) perusteella täydeltä kalenterivuodelta (sopimuksen voimaantulohetkestä riippumatta). Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero.

Rekisteröitymismaksu
Rekisteröintimaksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain hyväksymää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti liittyessään järjestelmään. Rekisteröintimaksu veloitetaan niiltä tuottajilta, jotka eivät ennestään ole voimassa olevan tuottajavastuun siirtosopimuksen osapuolia. Rekisteröintimaksu on tuottajayhteisön hallituksen päättämä maksu. Rekisteröitymismaksu on kertaluonteinen maksu. Maksut ovat nähtävissä tuottajayhteisön www-sivuilla, kun niistä on päätetty. Maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero.

Maksu on 500 euroa yli 150 000 euron liikevaihdon yrityksiltä ja 200 euroa alle 150 000 euron liikevaihdon yrityksiltä.

Raportoinnin myöhästymismaksu
Raportoinnin myöhästymismaksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti, jos se raportoi markkinoille saattamiensa tuotteiden tiedot myöhemmin kuin niistä on sovittu. Kulloinkin voimassa olevat raportoinnin myöhästymismaksut ja maksuehdot päättää tuottajayhteisön hallitus. Maksut ovat nähtävissä tuottajayhteisön www-sivuilla, kun niistä on päätetty. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero.

Raportoinnin myöhästymismaksusta päätettiin seuraavaa:

  • Jos tiedot palautetaan alle kaksi viikkoa myöhässä, viivästymismaksu on 1 % raportointiajanjakson SUP-maksusta.
  • Jos tiedot palautetaan alle kuukauden myöhässä, viivästymismaksu on 5 % raportointiajanjakson SUP-maksusta.
  • Jos tiedot palautetaan yli kuukausi myöhässä, viivästymismaksu on 15 % raportointiajanjakson SUP-maksusta.
  • Jos tiedot palautetaan yli 2 kuukautta myöhässä, viivästymismaksu on 25 % raportointiajanjakson SUP-maksusta.
  • Myöhästymismaksu voi olla enintään 15 000,00 € (alv 0 %).

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari

Pirkanmaan ELY-keskuksen ohje SUP-roskien siivouskustannusvastuusta ja kuntien kustannusten ilmoittamisesta

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

fiFI