Seurantaryhmän työ alkoi järjestäytymiskokouksen merkeissä 13.11.2023

Ympäristöministeriön 25.9. asettaman seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 13.11. Kyseessä oli niin sanottu järjestäytymiskokous. Seurantaryhmässä on nimettynä edustaja asiamies Pekka Tsupari Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:stä. Ympäristöministeriö asetti seurantaryhmän seuraamaan ja ohjaamaan eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajille jätelain (646/2011) 48 a-g §:ssä säädetyn kustannusvastuun toteuttamista. Seurantaryhmä jatkaa työtään vuoden 2026 loppuun. ”Järjestäytymiskokous osoitti, että seurantaryhmälle on tarvetta. Tuottajavastuu on […]

Hallituksen päätös perittävistä maksuista

Suomen SUP-Tuottajayhteisön hallitus päätti 17.11.2023 pidetyssä kokouksessa tuottajilta perittävistä maksuista. Maksuista päätettiin seuraavasti: SUP-maksuSUP-maksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka SUP-tuotteita markkinoille saattava tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti. Maksuun sisältyy tuottajayhteisön hallinnon kustannukset. Tuottajan maksuosuus muodostuu tuottajan markkinoille tuomien SUP-tuotteiden määrän (EUR/tonni/kpl) perusteella täydeltä kalenterivuodelta (sopimuksen voimaantulohetkestä riippumatta). Maksuihin lisätään […]

fiFI