Kalastusvälinetuottajien hakemuksen valmistelu etenee

30/11/2023

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy esitteli torstaina PIRELYn edustajille alustavia erilliskeräysverkkosuunnitelmia kalastusvälineiden tuottajavastuun toteuttamiseksi. Palaveri oli osa yhtiön tuottajayhteisöstatuksen valmistelua. PIRELY edellyttää, että tuottajayhteisöstatuksen hakemuksen liitteenä on kuvaus siitä, kuinka kalastusvälineiden erilliskeräys on tarkoitus toteuttaa. Teams-palaveriin osallistui kalastusvälinetuottajia, ulkopuolisia asiantuntijoita ja PIRELYn edustajia.

”Keskustelu oli hyvähenkistä, rakentavaa ja kaikin puolin silmiä avaavaa”, toteaa yhtiön asiamies Pekka Tsupari. ”Markkinoilla liikkuu monenlaisia käsityksiä velvoitteista. Nämä palaverit ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan oikaista väärinkäsityksiä puolin ja toisin. Onhan tämä yhä monella tavalla sekavaa, mutta sellaista se aina on uusien asioiden kanssa. Lopulta kaikki hoituu hyvin”, Tsupari jatkaa.

Yhden virheellisen käsityksen Tsupari haluaa palaverin perusteella oikaista. Markkinoilla on liikkunut huhu, että havaspyydyksiä valmistaja tuottaja voisi vapautua tuottajavastuusta, mikäli tämä myy tuotteitaan pelkästään kaupallisille kalastajille. Huhu on perustunut asetuksen poikkeuslupakohdan tulkintaan. ”Tämä huhu ei pidä paikkaansa. Vaikka tuottaja myy pelkästään kaupallisille kalastajille, yrityksen on hoidettava joka tapauksessa tuottajavastuunsa myymiensä tuotteiden osalta joko itse tai sen voi tehdä yhdessä muiden eli tuottajayhteisöön liittymisen kautta. Yksin hoitaminen on lähinnä teoreettinen mahdollisuus ja kustannuksiltaan varmasti kalliimpaa. Jokainen yritys tekee tietysti omat valintansa, mutta faktat on hyvä tiedostaa”, Tsupari jatkaa.

Asetus määrittelee tuottajille erilaisia vaatimuksia

Asetus asettaa eri kalastusvälinetuottajille erilaisia vaatimuksia. Lyhyesti kyse on erilliskeräyksen organisoinnista ja tietojen keruusta. Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy tulee hoitamaan kaikkien kalastusvälinetuottajien puolesta tuottajavastuuvelvoitteet. Näihin kuuluu erilliskeräysjärjestelmän rakentaminen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Erilliskeräysjärjestelmä muodostuu asetuksen määrittämistä kiinteistä keräyspisteistä, kiertävästä keräyksestä, tapahtumien yhteydessä tapahtuvasta keräyksestä ja terminaaliverkostosta. Lisäksi vaaditaan tietojärjestelmä, joka tuottaa tietoa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ja markkinoilta kerätyistä tuotteista.

”SUP Oy tulee hoitamaan kiinteiden keräyspisteiden perustamisen, ylläpidon ja tyhjennykset, kiertävän keräyksen, tapahtumien yhteydessä tapahtuvan keräyksen sekä terminaaliverkoston toiminnan. Kaikki kilpailutetaan. Keräyspisteistä kalastusvälinejätteet toimitetaan terminaaleihin. Terminaaleihin toimitettavat kalastusvälinejätteet ja tyhjennettävät kuormat punnitaan ja toimitetaan edelleen uudelleen käytettäviksi, kierrätettäväksi tai hyödynnettäväksi energiana. Vesiviljelyvälineiden käyttäjät ja ammattikalastajat toimittavat kalastusvälinejätteet lähtökohtaisesti suoraan terminaaleihin. Tämä on lähtökohtamme hakemuksessa”, Tsupari toteaa.

Lisätietoja: Pekka Tsupari

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari

Pirkanmaan ELY-keskuksen ohje SUP-roskien siivouskustannusvastuusta ja kuntien kustannusten ilmoittamisesta

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

en_GBEN